Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde for toåringer fra lavinntektsfamilier. Det er foreslått å bruke 46 millioner kroner til dette. I tillegg vil regjeringen gi ni millioner til arbeid med å rekruttere barn i utsatte byområder til barnehagen og ti millioner til flere studieplasser i barnehagelærerutdanningen.

– Vi vil gi 46 500 2-5 åringer rett til gratis kjernetid. Det er ekstra viktig at barn fra hjem hvor de ikke snakker norsk, begynner tidlig i barnehagen. Der får barna utvikle språket godt før skolestart. Det gir også foreldre tid til utdanning og jobb, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Siden 2015 har regjeringen innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer. Planen er å utvide ordningen til også å gjelde 2-åringer fra 1. agust 2019. Tallet på barn med rett til gratis kjernetid vil da øke med 11 000 til 46 500 i 2019.

Dagens ordning gir barn i husholdninger med en samlet årsinntekt på under 533 500 kroner rett på 20 timer gratis opphold i barnehagen i uken.

I tillegg vil altså kunnskapsministeren prøve et nytt grep og bruke ni millioner til rekruttering i utsatte byområder. Blant toåringene er det i dag 79,7 prosent av de minoritetsspråklige som går i barnehagen, mens tallet i resten av befolkningen er 92,9 prosent.