Mandag formiddag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. I forslaget er det satt av 1 008 millioner kroner til den videre byggingen av InterCity-strekningen på Østfoldbanen Sandbukta-Moss-Såstad. Totalt omfatter prosjektet rundt 10 kilometer med nytt dobbeltspor, og det tas sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024.

– Dette er den årlige bevilgningen som når prosjektet er ferdig oppsummeres til total styringsramme, kommenterer prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR til Moss Avis.

LES OGSÅ: Jernbaneløsning til 9,5 milliarder kroner spikres

Det er også foreslått å bevilge 112 millioner kroner til videre planlegging av strekningen Haug - Seut - Sarpsborg, hensetting sør for Moss og hensetting Fredrikstad-Sarpsborg. Haug-Seut omfatter 16 kilometer nytt dobbeltspor og stasjon med to spor ved Råde, hvor stasjonen må flyttes for å rette ut traseen. Planarbeidet videreføres i 2019.

Mellom Seut og Sarpsborg blir det 18 kilometer nytt dobbeltspor via ny Fredrikstad stasjon på Grønli.

LES OGSÅ: Slik blir statsbudsjettet for Østfold