Statsbudsjettet: Penger til jernbane og riksvei 19 i Moss

Regjeringen foreslår å sette av rundt 1,9 milliarder kroner til jernbaneutbyggingen gjennom Moss, samt midler til planarbeidet med riksvei 19.