Gå til sidens hovedinnhold

Statsråden gikk inn og reddet M8-senteret

Artikkelen er over 7 år gammel

Kommunalministeren omgjør Fylkesmannens vedtak og tillater varehandel i hele M8-senteret.

Jeg er enig med Rygge kommune og åpner for handel i dette spesielle tilfellet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) om M8-senteret i Rygge kommune.
Bakgrunnen er denne: Hele M8-senteret rommet opprinnelig varehandel, men en tredel av senteret ble omregulert da lekelandet Tivolihuset flyttet inn for et par år siden. Etter fem måneder gikk Tivolihuset konkurs, og eierne ønsket å tilbakeføre bruken til detaljhandel. Kommunen sa ja, men Fylkesmannen sa nei, fordi M8-senteret ligger i et område som er avsatt til plasskrevende handel i kommuneplanen. Her er det ikke tillatt å bruksendre bygg til detaljhandel. Fylkesplanen legger opp til at detaljhandel bør lokaliseres til sentrum.
Departementet sier nå ja til å fravike denne bestemmelsen.
– Avgjørelsen er basert på en konkret vurdering av de spesielle forholdene i denne saken. Det har tidligere i lang tid vært drevet handel i denne bygningen, selv om den de siste årene har vært brukt til annen virksomhet, sier Jan Tore Sanner.
– En tilbakeføring av 1600 m2 til det opprinnelige formålet kan vanskelig sies å ha avgjørende negativ effekt på Moss sentrum, skriver departementet i sitt vedtak.

Dustesak

– Dette er en dustesak, og Fylkesmannen har prøvd å være vrien. Nå kan eierne og Rygge kommune få utvikle dette området slik de ønsker, sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp).
– Dette er et tydelig signal til Fylkesmannen, som har måttet gjøre retrett i en rekke saker, om å innrette seg etter departementet og en ny regjering, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H).
– Dette er en liten, men viktig sak. Det overordnede er at det skal være mulig å drive næring her, med etablering av nye arbeidsplasser. Men også lokaldemokrati; kommunen få skal avgjøre i slike saker. Det er en villet politikk fra regjeringens side, og en del av kommunereformen, sier de to.

Utrolig glad

Daglig leder Trine Wahl i MMK Eiendom (Moss Monteringskompani Eiendom), som eier M8-senteret, er hoppende glad:
– Jeg er så utrolig glad. Dette betyr alt. Men det har ikke kommet lett. Det har vært en lang prosess, sier hun.
MMK klaget på vedtaket til Fylkesmannen, og fikk støtte av Rygge kommune. Det er denne klagen som nå har ført fram. Trine Wahl og ordfører Inger-Lise Skartlien var i møte med departementet om saken i februar.
– Vi har fått utrolig mye støtte av lokale politikere og administrasjonen i Rygge kommune, som virkelig har stilt opp for oss. Dette har vært tungt for M8-senteret. At bruken av 1/3 av lokalene har vært frosset, påvirker også de andre leietakerne. Nå kan vi realisere planene våre, og er åpne for å ta imot nye, seriøse leietakere, sier en glad Trine Wahl.
– Dette er det eldste kjøpesenteret vi har, og det har alltid vært detaljhandel der. Omreguleringen varte i fem måneder, og det er urimelig å ikke kunne tilbareføre den. Så vi er veldig fornøyde, sier ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap).