Måtte stenge Rygge-strand etter at avløpsledning fløt opp til overflaten

Artikkelen er over 1 år gammel

En utløpsledning fra Fuglevik renseanlegg fløt opp og er nå delvis synlig i vannoverflaten utenfor Ilastranda på Fuglevik. Tirsdag blir stranden stengt. Det melder Movar i en pressemelding.

DEL

Hendelsen med avløpsrøret skal ha skjedd i helgen, og Movar understreker at det ikke skal medføre noen fare for verken innbyggere eller miljøet.

Tirsdag 5. juni stenges derimot stranda i forbindelse at Movar skal fikse avløpsrøret.

Ingen fare for lekkasjer

I pressemeldingen står det at stengingen, som vil bli merket, er i samråd med Rygge kommune

Ledningen er en av to som fører renset avløpsvann ut i Oslofjorden. Mandag ble det gjort undersøkelser under vann med dykkere, som viser at ledningen ikke lekker. 

Movar understreker at hendelsen ikke medfører risiko for verken miljøet, svømmende/badende eller båttrafikkm men at ledningen er synlig i overflaten innenfor badebøyene. De har derfor merket overflatepunktetmed en bøye til røret igjen skal senkes til der den opprinnelig lå på bunnen. Dette skjer ved at den blant annet fylles med vann.

- Arbeidet kan medføre grumsete vann ved stranden, sier HR og kommunikasjonssjef, Rolf-Ivar Buerengen i Movar i pressemeldingen.
 

Har gjort en risikovurdering

Der står det  også at Movar IKS nå har gjort en grundig risikovurdering av situasjonen og at deres konklusjon er at det er liten risiko for sammenstøt med båter eller badende, siden ledningen ligger i overflaten på innsiden av badebøyene.

Ledningen som nå er delvis synlig på overflaten, er en av to ledninger som frakter renset avløpsvann fra Fuglevik renseanlegg og ut på dypt vann i Oslofjorden. MOVAR engasjerte et firma til å gjennomføre en dykkerinspeksjon, etter at hendelsen ble oppdaget. Undersøkelsen viser at ledningen ikke er skadet eller lekker.

Årsaken til hendelsen er trolig at det har oppstått luftlommer i ledningen. Over tid kan det føre til at ledningen flyter opp til overflaten. 

Artikkeltags