Bastø Fosen kan rammes av streik

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

En lang rekke bransjer blir rammet dersom LO og YS tar ut 35.000 medlemmer i privat sektor i streik fra søndag 8. april. Det kan skje hvis det ikke blir enighet mellom NHO, YS og LO. LO har varslet at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik mens YS har varslet plassfratredelse for i underkant av 6000 medlemmer.

LO publiserte sin liste over hvem som kan bli berørt av streik klokken 13 tirsdag. Blant annet har Sjømannsforbundene, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund varslet plassoppsigelse for to av de fem fergene til Bastø Fosen som går i trafikk mellom Moss og Horten; Bastø IV og Bastø VI.

Aker Solutions avdeling Moss er også blant bedriftene i mossedistriktet som vil bli rammet ved en streik. Det samme er Jeløy Dyreklinikk og Orkla Foods Nora- og Idunproduksjon i Rygge.

Ansatte ved en rekke entreprenørkontorer innen bygg, busselskaper, frisører, kraftselskaper, matprodusenter og bryggerier står også på LOs liste.

YS vil ifølge VG gå ut med sine lister søndag om det blir streik.

Her finner du LOs liste over de som tas ut i streik

Hovedoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering. Først ute er privat sektor. Tvungen mekling hos Riksmekleren starter onsdag 4. april, med frist midnatt 7. april, skriver Smaalenens Avis.

Fører ikke meklingen fram, kan det bli storstreik fra og med 8. april. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor siden 2000.

LO har varslet plassoppsigelse for 175.479 av sine medlemmer, mens YS har varslet plassoppsigelse for 28.944 medlemmer. Totalt kan 204.423 ansatte bli tatt ut.

Oppgjøret er for første gang på ti år et samordnet oppgjør. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS.

Forhandlinger om en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.

Offentlig sektor starter sine forhandlinger når privat sektor er ferdig.

Årets lønnsoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør.

Samordnet oppgjør betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp.

Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Sist vi hadde et samordnet oppgjør var i 2008, og også da var det spørsmål rundt AFP-ordningen som var bakgrunnen for at det ble et samordnet oppgjør.

Her er kravene

LOs krav ved årets oppgjør i privat sektor:

 • Videreutvikle AFP i privat sektor ved tetting av hull for de som faller fra og sikre nivået på ytelsene til sliterne
 • Pensjonsopptjening i OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år. Det er to typer OTP: Innskudspensjonsordning og ytelsespensjonsordning. Arbeidsgiver bestemmer hvilken ordning man velger.
 • Sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstakere som sendes på oppdrag over på den enkelte arbeidstaker. 
 • Bedre kjøpekraften for alle.  Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Dette krever NHO:

 • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor ikke overstige utviklingen hos handelspartnerne (= fortsatt lav lønnsvekst).
 • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
 • Stramme økonomiske rammer må også gjelde for eventuelle reguleringer av overenskomstenes minstelønnssatser.
 • NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering.
 • NHO mener at partene i samarbeid med Regjeringen bør utrede en omdanning av AFP-ordningen til en mer opptjeningsbasert ordning. En eventuell omdanning skal ikke medføre økte kostnader for bedriftene eller balanseføring av forpliktelser.
 • Arbeidstid – mulig årsarbeidstid skal beholdes på dagens nivå.
 • Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inntas nye ordninger eller inngås nye bestemmelser med økte forpliktelser.
 • Det skal ikke innføres nye bestemmelser i tariffavtalene som begrenser bedriftenes adgang til å leie inn arbeidskraft eller bemanningsbedriftenes adgang til å leie ut.

Artikkeltags