Krav på rundt 1,2 millioner kroner etter konkurs i Svinesund Terrassen

Per dags dato er det krav på rundt 1,2 millioner kroner etter konkursen av selskapet Svinesund Terrassen AS. Totalt 489.000 kroner av dette beløpet er lønnskrav.