GLAD: Dette bildet lå ved meldingen på Facebook hvor Knut Ove Bratteng fortalte om sin egen bortgang. Vennene og enken opplever at bildet gjenspiler godt hvordan han var som person.

Den brutale sykdommen gjorde at Knut Ove tok et tøft valg

Etter å ha vært en selvstendig og hardtarbeidende mann, ble Knut Ove Bratteng fengslet i en ubevegelig kropp med ALS. Nylig valgte han å avslutte livet.
Publisert