Sykehuset: – Kan bli endringer på nyåret

Sykehuset Østfold vurderer å endre parkeringsløsningen. Avgjørelsen tas i januar, men allerede nå vil de starte jobben med å informere bedre om langtidsparkering.