Bygger nytt og leier ut til sykehuset: Sikrer seg 65 millioner i leieinntekter

Utbygger regner med at administrasjonsbygget vil koste cirka 160 millioner.