Gå til sidens hovedinnhold

Fikk for mye oksygen – havnet i narkose

Artikkelen er over 4 år gammel

En pasient ved sykehuset Østfold havnet i en alvorlig tilstand mens han lå til behandling.

Pasienten er diagnostisert med en alvorlig lungesykdom og hadde lav oksygenmetning i blodet. En sykepleier økte derfor oksygentilførselen til pasienten, men uten å si ifra til en lege.

Dette førte til at pasienten utviklet en alvorlig tilstand som heter CO2-narkose. Dette er en tilstand hvor man mister bevisstheten når kroppen ikke klarer å skille ut CO2 gjennom lungene.

Dette kommer fram i en 3-3-melding som er offentliggjort av sykehuset, skriver SA.

Pasienten måtte på grunn av dette få intensivbehandling og ble flyttet til overvåkningen. Pasienten ble skrevet ut to uker senere.

I sin vurdering skriver sykehuset at hendelsen er begrunnet i en personlig feil av sykepleier. Oksygen i denne sammenheng er definert som et legemiddel, og sykepleier skulle ha konferert med en lege før dosen ble økt.

– Det er viktig at alle sykepleiere får god opplæring om hvordan oksygen til pasienter skal administreres, konkluderer Pasientsikkerhetsutvalget.

Dette er en 3-3-melding

Sykehuset har en lovpålagt plikt til å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder både hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.