Regjeringen og Stortinget har i ettermiddag besluttet at ofre etter terrorhandlingene vil få støtte til dekning av minnesamvær og begravelser. Stoltenberg presiserte at dette ikke er begravelser på Statens bekostning.

Del på Facebook

Det vil bli satt ett beløp for tilskuddet. Beløpet opplyser Stoltenberg at vil bli 100.000 kroner.

- Det vi har planlagt vil ikke bringe de omkomne tilbake, men vi håper det vil mildne omstendighetene for de pårørende og sikre oss så godt vi kan for at slike hendelser ikke skjer i fremtiden, sier Stoltenberg.

Det er også besluttet at det vil bli satt ned en kommisjon som skal gå igjennom alle sidene fra Regjeringskvartalet og Utøya. Kommisjonen vil være uavhengig og bli kalt "22. juli-kommisjonen".

Det opplyses om at dette ikke er en granskningskommisjon og at egne regler vil bli fulgt.