- Jeg vet altfor godt hvordan de har det nå. Det er forferdelig vanskelig å få en slik beskjed, sier Roy Hasle.

12 år siden

Potetproduksjon sto for 60 til 70 prosent av omsetningen til Hasle gård for 12 år siden. 16. mars 1997 fikk han meldingen om at det var funnet potetål i jorda han leide av en nabogård. Da var alt gjort i stand til å få årets settepoteter i jorda. 500 tonn poteter skulle leveres til blant annet Maarud og Stabburet det året. I stedet ble det full stans av all drift.

Smittefare

-Det var jo et stort slag å få vite dette på det stadiet i produksjonen. Vi hadde ingen mulighet til å legge om driften på så kort tid. Selv statskontrollerte settepoteter som fortsatt sto i sekker på låven måtte kondemneres. Ingenting fikk forlate gården, forteller Hasle.
Smitten ble påvist i den leide jorda, men siden den samme redskapen var brukt på begge gårdene, ble alt satt i karantene.
- Vi satt på mange maskiner og lagerrom vi ikke kunne bruke lenger. Ikke minst hadde jeg en mengde kunnskap som jeg ikke kunne nyttegjøre. Det tar tid å tilegne seg kunnskap om et helt nytt område og legge om driften. Vi kan ikke engang dele en spade med naboene, sier Hasle.

Omlegging. Driften på 180 mål jord måtte legges om og i dag er det grønnsaker av typen rødbeter, persillerot, purre og hodekål som er inntektsgrunnlaget. Alt leveres til Bama. For Hasle gård tok det seks til åtte år før driften var i full gang igjen.

Varslet selv. De to potetprodusentene fra Råde som har fått varsel om vedtak vedrørende potetål, satt fredag i møte med Mattilsynet. Foreløpig er i alt fire gårder påvirket av restriksjonene.
I tillegg til egen jord, har de to potetprodusentene forpaktet jord hos to andre gårder.
– Vi har ingen andre i søkelyset, men hvis det er tett bruk av maskiner mellom gårder, kan det jo bli flere, sier seksjonsleder Tor Olav Ås i Mattilsynet Ytre Østfold.
Smitten forsvinner først etter cirka 40 år hvis det ikke dyrkes poteter i jorda.

Bruk kunnskapen. - Hvis jeg skulle gi et råd til potetprodusentene som har fått karantene nå, så må det være at de skal ta utgangspunkt i den kunnskapen de har, og bygge videre på den. Hjulet er allerede funnet opp, det er vanskelig å komme på noe nytt. Vi var inne på flere blindespor før vi fant frem til dagens drift. Dessuten er det viktig å være klar over at dette ikke skyldes faglig udyktighet eller feil drift. Dette kan skje den beste. Karantenen er tross alt ikke til for å straffe oss som har fått potetål, men for å beskytte andre slik at det ikke sprer seg til flere gårder, avslutter Hasle.