– Det eneste jeg ønsker er å utrede alternativene. Det har vi tid til, sier Yngvar Sommerstad. Han er en av mange som benytter en ettermiddagstime til å markere sin skepsis over for de omfattende jernbaneplanene. Planer som, dersom de gjennomføres, vil få enorme konsekvenser for småbyen Moss.

Se hvem som gikk i fakkeltog her:

En vekker

–Jeg synes nye Holmestrand stasjon er en vekker, sier Jonas Sjolte. Han er lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne og er bekymret for utviklingen og får støtte av Anne Bramo (Frp) som synes det er beklagelig at pragmatismen går tapt når saker som denne får tidsdimensjoner på mer enn 25 år.
Østfold-ordførere med bekymringsmelding til samferdselsdepartementet

–Så du mener det er den politiske prestisjen som bærer prosjektet?

–Vel, jeg synes i alle fall at verden har forandret seg og at vi bør bruke tiden godt fremover.

Protest

Fakkeltoget er en protest og markering som sees i sammenheng med de omfattende jernbaneplanene over, under og gjennom byen. Ny stasjon er planlagt i conteinerhavn- området og deler av jernbanen vil medføre omfattende riving av sentrale bymiljøer. Mange frykter også ringvirkningene og minner om at en allerede kørammet RV19, veien fra fergen til E6, kan bli et enda mindre nåløye som skal passeres for fergetrafikken.
Eirik Tveiten (Rødt) om jernbaneplanene i Moss: - Nå er jeg alvorlig bekymret

Appeller

Miljøpartiets Benedicte Lund, Rødts Eirik Tveiten og Frps Arild Svenson holdt alle appeller og takket de mange deltakerne for engasjementet.
 MDG vil ha jernbanen til Skarmyra

–Nå er prosjektet utsatt, la oss bruke tiden godt, sa Lund til stor applaus.