Sjelden fangst for tollerne på Svinesund

To menn prøvde å få med seg seks fugler over grensen i helgen.