Gå til sidens hovedinnhold

Her vil du snart stå i konstant kø

Trafikkoppgang på E6 gir stor bekymring

Artikkelen er over 6 år gammel

Trafikkøkningen på E6 gjennom Østfold er nå så stor at veien vil være «sprengt» om sju-åtte år. Det bekymrer fylkesordfører Ole Haabeth.

- Vi var inne i en positiv trend med kun rundt to prosent trafikkoppgang i 2014. Tallene til og med mai i år viser derimot en økning på fem prosent i snitt. Fortsetter denne utviklingen vil man stå i konstant kø gjennom Østfold på begynnelsen av 2020-tallet, kommenterer Haabeth som også er styreleder i Østfold Bompengeselskap.

I 2021 er det også planlagt at bomstasjonene på Raukerød og Kambo skal fjernes.

– Det vil ikke gjøre trafikken noe mindre, det er vel grunn til å tro at trafikken vil øke ytterligere, sier fylkesordføreren.

– Det er med stor bekymring jeg ser fremover når det gjelder trafikken på E6. I løpet av en tiårsperiode er definitivt kapasiteten brukt opp, mest sannsynlig tidligere enn det også. Alle prognoser tyder i hvert fall på akkurat det, legger han til.

Har tro på tog

– Hva må til for å unngå daglig trafikkaos gjennom Østfold?

– Løsningen ligger nok innen jernbane. Vi må rett og slett få bygget ut dobbeltspor helt ned til Vänersborg i Sverige. Der slutter deres dobbeltspor og for oss er det viktig å få så mye som mulig av import og eksport over på jernbanen. I Østfold er det kun ti prosent av slikt gods som fraktes på jernbane i dag. Ser man til Oslo og videre transport derfra til andre deler av landet ligger den på rundt 50 prosent. Da sier det seg selv at det er mye å hente på den biten for oss i Østfold, svarer Ole Haabeth.

– Vil det være aktuelt å bygge ut selve E6 med flere filer, til å bli seks eller åtte felts motorvei?

– E6 ligger på raet gjennom Østfold og her finner man fylkets beste jord – ja, kanskje til og med landets beste matjord. En slik utbygging er lite ønskelig. Det vil jo også føre til mange nye år med bompenger gjennom Østfold, forklarer han.

– Men dette vil ikke kun være en utfordring for oss som bor i Østfold. Importen via tungtransport over Svinesund skal selvfølgelig til andre fylker også. Derfor vil dette berøre svært mange og derfor må det gjøres grep for å få ned disse trafikktallene. Klarer man ikke det, så har vi et meget stort problem, fortsetter Haabeth.

LES OGSÅ: Dette er Østfold mest ulykkebelastede strekning

Bom faste bomstasjoner

Den samme trafikkøkningen fører til økte inntekter for Østfold Bompengeselskap og burde i realiteten føre til at bomstasjonene på Kambo og Raukerød ble fjernet tidligere enn antatt. Slik blir det imidlertid ikke...

– Nei. Det ble vedtatt en felles Østfold-pakke når det gjelder veiutbyggingen og det betyr at de som kjører på E6 i dag er med på å finansiere E18-utbyggingen. Hadde det ikke blitt vedtatt en slik Østfold-pakke ville det straks vært klart for å ta ned bomstasjonene på Raukerød og Kambo, men slik blir det ikke. Disse blir derimot blant de siste som tas ned. Det er i hvert fall ingenting som tyder på at de skal ned før i nevnte 2021, avslutter Ole Haabeth.

Kommentarer til denne saken