Erkjenner problemer på Jeløy-veien, men bekymrede naboer kan ikke vente seg tiltak

På grunn av manglende pengebevilgninger og lave ulykkestall vil ikke Statens vegvesen gjøre tiltak på Nesveien hvor naboer frykter for trafikksikkerheten.