Færre trafikkulykker og personskader i Mosseregionen – økning i Råde

Både Moss, Rygge og Våler opplevde i 2017 en nedgang i antall personskadeulykker og antall skadde. I Råde peker pilene motsatt vei, og kommunen har nå flest trafikkulykker i mossedistriktet.

Artikkeltags