Sjåfør anmeldt og fratatt førerkort etter trafikkontroll