Manglende erfaring på vinterføre skaper ulykker – foreslår seks tiltak for å øke trafikksikkerheten

Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler.