Den endelige opptellingen er ferdig etter TV-aksjonen i oktober. Oversikten over kommunene i distriktet, viser at det kun er Vestbys innbyggere som ga mer enn landsgjennomsnittet. Ellers i distriktet kan ikke kommunene skryte på seg å være særlig givervillige, sammenlignet med resten av landet.

Vestby: 59,67 kroner per innbygger. Totalt 1 025 679 kroner. 3. plass i Akershus og 125. plass i Norge.

Våler: 42,94 kroner per innbygger. Totalt 229 094 kroner. 7. plass i Østfold og 330. plass i Norge etter bidrag per innbygger.

Moss: 39,20 kroner per innbygger. Totalt 1 270 232 kroner. 9. plass i Østfold og 370. plass i Norge etter bidrag per innbygger.

Rygge: 37,40 kroner per innbygger. Totalt 589 015 kroner. 11. plass i Østfold og 381. plass i Norge etter bidrag per innbygger.

Råde: 37,25 kroner per innbygger. Totalt 275 572 kroner. 12. plass i Østfold og 387. plass i Norge.

Hobøl: 36,21 kroner per innbygger. Totalt 201 215 kroner. 14. plass i Østfold og 397. plass i Norge.

Norge: 45,66 kroner per innbygger. Totalt 243 500 000 kroner.

Årets TV-aksjon gikk til inntekt for Unicef og utdanning av barn rammet av krig og konflikt.