16. juli er dagen elever, som til høsten skal begynne på videregående skole, egentlig skulle fått svar på hvilken studieplass de er tildelt.

Men hele 300 elever fikk brevet for tidlig og med feil i både tittel og svardato, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det er en feil som er gjort hos oss, der de som ikke har lagt inn mobilnummer, har fått et brev de ikke skulle, forteller Bjørn Magnus Johansen, seksjonssjef for inntak og livslang læring, som legger seg helt flat og beklager feilen.

To feil

I brevet står det at elevene må svare innen 13. juli og ikke 23. juli som er det riktige. I brevet står det også at det er en «særskilt inntak», som skulle vært ordinære inntak.

– Det som er, er at brevene i det hele tatt ikke skulle vært sendt ut. Brevene i seg selv er et annet enn det som egentlig skulle blitt sendt, forteller han.

Ingen inntaksfeil

Tross de to feilene kan det spekuleres i at det finnes flere feil i inntaket, for eksempel det selve inntaket til videregående opplæring.

– Det er kun de to tingene som er gjort feil og alle inntakene er skrevet riktig, avslutter seksjonssjefen.