Vålers nye varaordfører Karianne Kullerud (Sp) foreslo at det utarbeides en helhetlig plan for integrering og bosetting av flyktninger.

– Det er viktig med en god plan for å møte utfordringene, sa Kullerud.

Forslaget om å lage en plan falt i god jord, og ble enstemmig vedtatt. Men Høyre og Frp stemte imot forslaget om å bosette inntil 12 flyktninger i 2016 og i snitt ti i året i perioden framover. Det ble likevel vedtatt, med fjorten stemmer.

– Det er positivt med en bosettingsplan. Det har vi behov for. Det er vågalt av Våler å si ja til så mange, uten å ha dette kartlagt og på plass. Vi skal være rause, men det går an å ha en plan for rausheten. Dette vil påvirke mange i en liten kommune som Våler, sa Andreas Holm (H).

Lykkejegere

– Vi må få planen først, før vi sier ja. Hvis ikke må vi kanskje ut og kjøpe bolig igjen, og det blir en dyr integreringspolitikk. Vi må vise moderasjon og styrke til å stå imot, så vi får summet oss og pustet. Hva har vi å tilby en familie som kommer til Våler og blir bosatt ute i skogen? Det er også mange lykkesøkere som kommer. Og vi har andre innbyggere som trenger hjelp, sa Arnfinn Linge (Frp).

– Flyktninger reiser fra nød og elendighet og banker på døra vår. Rådmannen mener vi kan takle 10–12 i året, og jeg mener at vi må være så rause. Flyktningsituasjonen har forandret seg, og vi må ta vår del av jobben, sa Tom Otterbekk (Ap).

– Vi snakker ikke om lykkejegere, men om folk som er blitt vurdert av UDI og som trenger beskyttelse, påpekte Brynjar Høidebraaten (KrF).

– Vi har tidligere gjemt oss bak at vi har hatt mottak, og kunne nok startet tidligere med en plan. Det må vi ta selvkritikk på, sa Gunnar Skallerud (Sp).

Det forrige kommunestyret har vedtatt å kjøpe inntil tre boliger til bosetting av flyktninger. Rådmannen opplyste at det til nå er kjøpt én bolig.