Barnelatter og prat mellom voksne på forskjellige språk preget gangene på herredshuset tirsdag kveld. Det og lukten av mat fra forskjellige kulturer. Det er nettopp tanken bak markeringen. At beboere i kommunen med norsk og andre kulturers opprinnelse møtes.

– Jeg synes det er den beste integreringen som skjer. Spesielt for barn, sier initiativtaker og flyktningkonsulent i Våler, Izet Rexhepi. 

Han forteller at familier og besøkende med utenlandsk opprinnelse blir satt til bords sammen med folk fra Norge..

Taler

De frammøtte ble ønsket velkommen en ordfører iført bunad.

– Sammen skal vi alle som bor i Våler, uavhengig av rase, religion eller nasjonalitet, skape godt og trygt liv for alle i bygda vår. En stor felles oppgave hvor alles innsats, stor eller liten, teller like mye, sa blant annet Reidar Kaabbel i en tale.

Ordføreren trakk også fram at nordmenn kan bli bedre, spesielt på å hilse, som et grep i integreringen.

FN-dagen markeres ellers over hele verden for å rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner.

– Framtid i Svinndal

Etter ordføreren, trådte Roya Hosseini fra Afghanistan og Khalil Jeorj Aljaser fra Syria opp på scenen for å holde taler. Sistnevnte har bodd i Norge med familien i nesten to år.

– Vi ser for oss en framtid i Svinndal i Våler. Her trives vi. Jeg håper at jeg kan få jobb som tannlege. Min kone har ønske om å jobbe som lærer, sa Khalil Jeorj Aljaser på godt norsk.

– Jeg ønsker å takke kommunen og alle menneskene som har tatt oss imot med en positiv innstilling, sa han senere.

Etter talene ble det en kort sang fra fem jenter, bespisning, underholdning og prat utover kvelden.