Har søkt om klimamidler: – Våler kan bli Østfolds ladepunkt

Våler søker om 1,6 millioner i klimamidler for å etablere flere ladepunkter og kjøpe elbiler til kommunale tjenester.