Flertall i Våler vil delta i prøveprosjekt om statlig finansiering av eldreomsorgen, Sp vurderer å snu

Et flertall i Våler formannskap går inn for at kommunen søker om å få delta i prøveprosjektet om statlig finansiering av omsorgstjenester.