Avvik på 18 millioner i Våler: – Dette skulle ikke skjedd

Våler ligger an til å gå med et underskudd på 16,5 millioner i 2019. Oppvekst og kultur har et merforbruk på 18 millioner.