Våler vil ikke forhandle med naboene

Slutt på forholdet: Reidar Kaabbel (fra v.) og flertallet i Våler formannskap sier nei til å forhandle videre med Tage Pettersen, Inger-Lise Skartlien og René Rafshol.

Slutt på forholdet: Reidar Kaabbel (fra v.) og flertallet i Våler formannskap sier nei til å forhandle videre med Tage Pettersen, Inger-Lise Skartlien og René Rafshol. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Våler formannskap har sagt nei til å gå videre med forhandlinger om kommunesammenslåing.

DEL

Det skjedde i formannskapet torsdag, med fem (Sp, Ap) mot to stemmer (H, FrP).

Varaordfører Karianne Kullerud (Sp) fremmet forslaget som ble vedtatt:

– Våler kommune ønsker på nåværende tidspunkt ikke å delta i prosessen med forhandlinger med sikte på å inngå en avtale om kommunesammenslåing i mosseregionen, men ønsker en observatørstatus på politisk nivå.

– Vi mener til en viss grad vi mangler et godt grunnlag for å gå videre med forhandlinger, sa Kullerud blant annet.

Høyres Benedicte Dyvik fremmet rådmannens forslag, om at Våler skal være med videre i forhandlingene. Forslaget fikk kun en stemme (H).

Frps Arnfinn Linge stemte ikke for noen av forslagene:

– Jeg er ambivalent, men vi vil ta en beslutning på dette innen kommunestyret den 17. desember, sa han. Det er da det blir gjort endelig vedtak.

Ikke ferdige

Benedicte Dyvik (H) argumenterte hardt for å fortsette å forhandle:

– Utredningene er ikke ferdige. Forhandlingene skulle jo ta for seg temaene nærtilbud, skoler, sykehjem, lokaldemokrati og jordvern; alle de tingene vi ennå ikke har fått svar på. Det skulle også være bred medvirkning fra innbyggerne, men hvis vi spør innbyggerne i dag, vil de nok svare at det ikke har vært bred medvirkning. Hvordan skal vi kunne forsvare at vi ikke har gått til forhandlinger, hvis det viser seg senere at vi må inn i en storkommune, og forhandlingene er overstått? Sp har sagt at spørsmålet om kommunesammenslåing må legges fram til innbyggerne som rådgivende folkeavstemning. Det har aldri vært nevnt av ordføreren at kravet til folkeavstemning var at det skulle være forhandlinger i forkant, sa hun blant annet.

Ordfører Reidar Kaabbel (Sp) sa:

– Det er ingen i tvil om at vi har gått til valg på at vi ønsker at Våler skal være en selvstendig kommune. Retorikken nå er å snu dette på hodet. Vi er ikke pålagt å forhandle. Vi har kommet til at vi på nåværende tidspunkt ikke ønsker å gå videre. Jeg føler at bordet fanger når man går videre med forhandlinger. Ordførerne i Moss og Rygge har sagt at hvis man går inn i forhandlinger er det «all in».

Må gå videre

Vedtaket er stikk i strid med rådmannens anbefaling. I saksframlegget skriver rådmannen at han er av den oppfatning at Våler kommune må gå videre med forhandlinger:

– Rådmannen kan ikke se at det er beslutningsgrunnlag som gir grunnlag for å velge å ikke forhandle. Slik prosessen og tidsplanen har vært lagt opp i Våler har det ikke vært intensjon at saken skulle være fullt ut og forsvarlig utredet i løpet av 2015. Det oppleves den heller ikke å være, skriver rådmannen.

Om folkeavstemning skriver han:

– Rådmannen har oppfattet at det er kommunisert til kommunens innbyggere at det skal avholdes en folkeavstemning.

Ikke løftebrudd

– Vedtaket har vakt sterke reaksjoner, Reidar Kaabbel?

– Det er sterkt engasjement rundt temaet, på begge sider, sier ordføreren (Sp).

– Burde ikke dette engasjementet vært brukt i en folkeavstemning?

– Nå skulle vi avgjøre om vi går videre med forhandlinger. Det har aldri vært snakk om å ha folkeavstemning på om man skal forhandle eller ikke. Vi har hele tiden vært klare på at ved en endring ville vi ha folkeavstemning. Høyre har vært imot, men jeg registrerer at de nå er blitt positive til folkeavstemning, sier Kaabbel.

– Det står i partiprogrammet til Sp at spørsmålet om folkeavstemning må legges fram til innbyggerne for rådgivende folkeavstemning. Tror du ikke innbyggerne oppfatter det som et løfte om folkeavstemning?

– Det er det som er retorikken. Men vi har vært krystallklare på at vi ønsker at Våler skal være en selvstendig kommune, sier Reidar Kaabbel.

– Så dette er ikke løftebrudd?

– Nei, sier ordføreren og tilføyer:

– Hvis vi skal gå inn i forhandlinger må det være vilje til det. Med respekt å melde for de andre kommunene, det føler vi ikke at vi har nå. Det blir helt feil å gå inn i forhandlinger halvhjertet.

Moss og Rygge har sagt ja til videre forhandlinger. I Råde tas avgjørelsen 10. desember:

– Vedtaket i Våler får ingen betydning for oss i Råde, sier rådeordfører René Rafshol.

Artikkeltags