Vil ha sommerstengt i to uker

SOMMERSTENGT: Britt Johanne Østby(Sp), her i et kommunestyremøte, er leder av oppvekst- og kulturutvalget i Våler kommune. De har nå vedtatt å stenge de kommunale barnehagene i to uker, samtidig som SFO.

SOMMERSTENGT: Britt Johanne Østby(Sp), her i et kommunestyremøte, er leder av oppvekst- og kulturutvalget i Våler kommune. De har nå vedtatt å stenge de kommunale barnehagene i to uker, samtidig som SFO. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Våler kommune har vedtatt å stenge de kommunale barnehagene i to uker om sommeren.

DEL

Et enstemmig oppvekst- og kulturutvalg i Våler kommune vedtok i forrige uke å endre vedtektene i kommunens barnehager, slik at barnehagen holder stengt de to siste hele ukene i juli.

– Dette er et ønske fra rådmannen og de ansattes side fordi det vil lette ferieavviklingen. Og det er i de samme ukene som SFO er stengt. Det ble litt debatt rundt hvorvidt det vil skape problemer for foreldre som jobber turnus, men vedtaket er enstemmig, sier leder av utvalget, Britt Johanne Østby (Sp).

Politikerne har bedt rådmannen vurdere fordeler og ulemper med å holde kommunens barnehager feriestengt to uker i juli, slik SFO er. I dag er barnehagen bare stengt på helligdager i tillegg til fem planleggingsdager i løpet av året.

De ansatte vil ha felles ferie

Rådmannen har spurt både de ansattes organisasjoner, barnehagenes foreldreråd, og barnehagestyrerne om deres ønsker.

– Utdanningsforbundet og styrere er entydige; de ønsker to uker felles ferie og de ønsker ikke et felles tilbud i ferien. Det dreier seg om å kunne gi et godt tilbud når barnehagen er åpen. Ved å måtte avvikle ferie samtidig som man skal gi et barnehagetilbud, vil det være behov for ufaglærte vikarer over en lengre periode. Tilbudet til barna vil bli dårligere, samtidig som kostnaden øker, skriver rådmannen i saksframlegget.

Fagforbundet mener det må være opp til arbeidsgiver å bestemme hvordan barnehagetilbudet skal være, men mener at det å binde ansattes ferie, vil kreve en egen avtale.

Foreldrene skeptiske

Tilbakemeldingene fra foreldrerådene er mer nyansert: Foreldrerådet i Kirkebygden barnehage ser i følge rådmannen ingen fordeler ved å ha to uker feriestengt.

Foreldrerådet ved Augerød barnehage slutter seg til dette, og nevner enslige forsørgere og folk som jobber turnus som personer dette vil kunne bli utfordrende for.

Foreldrerådet i Svinndal barnehage har informert alle foreldrene om forslaget og har fått positive tilbakemeldinger, under forutsetning av at det etableres et felles tilbud i en av barnehagene, heter det i saksframlegget.

Rådmannen vurderer det slik: De to siste ukene i juli er de ukene hvor færrest barn er i barnehagen. Samtidig er det allerede ferie i SFO i de ukene, slik at mange foreldre allerede må forholde seg til feriestenging.

Få negative konsekvenser

– Rådmannens vurdering er derfor at to ukers felles ferie de to siste hele ukene i juli i liten grad vil ha negative konsekvenser, samtidig som å avvikle felles ferie for ansatte vil øke kvaliteten på tilbudet ellers, skriver rådmannen, som også har vurdert muligheten for et felles oppholdstilbud i en av barnehagene i hele juli:

– Erfaringen hittil har vært at et felles oppholdstilbud ikke har fungert, noe også uttalelser fra ansatte og foreldre tyder på. Rådmannen vil derfor ikke gå inn for en slik løsning, skriver han i saksframlegget.

I deler av tidsrommet for grunnskolens sommerferie, samt til jul og påske, kan det være aktuelt å samlokalisere tilbudet i én barnehage.

Artikkeltags