Våler-ordføreren: – Hjelp oss å unngå skogbrann

OBS! Våler-ordfører Reidar Kaabbel (til venstre) og  brannvesenetes Christian Mørdre advarer om stor skogbrannfare helt til det kommer betydelige nedbørsmengder.

OBS! Våler-ordfører Reidar Kaabbel (til venstre) og brannvesenetes Christian Mørdre advarer om stor skogbrannfare helt til det kommer betydelige nedbørsmengder. Foto:

Av og
Artikkelen er over 1 år gammel

– Én av grunnene til at Våler unngikk skogbrann tørkesommeren 2018, var at innbyggerne var så flinke til å hjelpe oss. Og ved inngangen til denne påsken vil vi igjen be alle bidra.

DEL

Det sier Våler-ordfører Reidar Kaabbel og leder av beredskapsavdelingen i Mosseregionen Interkommunale Brann og Redning (MIB), Christian Mørdre.

Duoen advarer om stor skogbrannfare på vei inn i påsken.

– Det er knusktørt i skogen nå, og det er ikke meldt om nedbør på langtidsvarselet, sier Kaabbel og Mørdre og fortsetter:

– Vi vil ikke være gledesdrepere. Vi håper virkelig at folk vil kose seg ute i naturen og med familien i påsken. Men at de gjør det uten å tenne verken bål eller engangsgrill.

Store verdier

– Det er store verdier det er snakk om i Vålers skoger. Vi har skau for mange hundre millioner kroner. En stor brann kan i tillegg gjøre skader på naturen generelt, dyr og hjem, sier Våler-ordføreren.

– Og vi i MIB er minst like motivert som Våler-ordføreren i å nå ut med informasjon om skogbrannfaren, sier Mørdre.

MED HÅP OM EN TRYGG OG GOD PÅSKE: MIBs Christian Mørdre (til venstre) og Våler-ordfører Reidar Kaabbel.

MED HÅP OM EN TRYGG OG GOD PÅSKE: MIBs Christian Mørdre (til venstre) og Våler-ordfører Reidar Kaabbel. Foto:

Det generelle bålforbudet trådte i kraft 15. april, mandag denne uken.

Likevel er det lov til å fyre opp eksempelvis i vannkanten, der du er helt, helt sikker på at du ikke vil forårsake en brann. Om det likevel oppstår en brann, må du regne med å kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for verdier som går tapt.

Mørdre advarer derfor på det sterkeste mot å ta sjansen og minner om meteorologisk institutts råd om å ikke engang grille hjemme i hagen denne påsken.

Bot eller fengsel

– Slik været har vært den siste perioden med sol, varme og vind er faren for skogbrann meget stor. Så tørt som det er nå, skal det svært lite til for å starte en brann, og det er helt åpenbart at oppgjort ild kan føre til brann, sier beredskapslederen – og konkluderer:

– MIB er helt tydelig på at det vil være uaktsomt å gjøre opp ild nå. Det vil være et brudd på aktsomhetsplikten enhver person har til enhver tid. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man bli straffet med bot eller fengsel.

Da lyder det tryggere å følge Mørdres sikre påsketurtips: Pølse på termos.

Forsterker skogbrannberedskapen

Tirsdag ettermiddag ble det også klart at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har besluttet å forsterke skogbrannberedskapen gjennom påsken. Det betyr at de nå tre skogbrannhelikoptre i beredskap.

– Det som er spesielt i år er at det er mye død vegetasjon etter fjorårets tørkesommer og inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i en pressemelding tirsdag kveld.

Skogbrannhelikoptrene er stasjonert på Torp, Kjeller og Sauda. DSB sier de vurderer fortløpende om helikopterberedskapen skal tas opp eller ned.

Det er brannsjefene som i samarbeid med 110-sentralen vurderer behovet for skogbrannhelikopter.

Bålforbud og aktsomhetsplikt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) forklaring om det generelle bålforbudet og aktsomhetsplikten:

Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 tilsier at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Dette er den alminnelig aktsomhetsplikten som gjelder alle personer, når som helst og hvor som helst.

Forskrift om brannforebygging § 3, første ledd tilsier; enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann, og å stoppe aktiviteter som medfører risiko, eller ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen.

Vi har et generelt forbud mellom 15. april – 15. september om å gjøre opp ild i eller nærheten av skog og annen utmark jf. forebyggendeforskrift §3, tredje ledd.

Hva er skog og utmark? Med skog og utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er; gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt og lignende områder.

Man kan søke om å få gjøre opp ild i skog og utmark fra kommunen (brannvesenet) i tidsperioden «generelt forbud», og tillatelse blir da gitt i form av et enkeltvedtak.

Unntak:

Videre sier §3, tredje ledd; det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Det er viktig å huske på at aktsomhetsplikten nevnt ovenfor gjelder her. Unntaket for å gjøre opp ild  gjelder der det er helt klare tilfeller jf. ordet «åpenbart» at det ikke kan medføre brann. F.eks; når det har vært mye nedbør over lengre tid og det er vått i bakken.

Artikkeltags