Ordføreren rev gymsalen i valgkamp-stunt, siden har elevene måttet ha alternativ gym

Elevene på Svinndal skole har for tiden ikke gymsal. Den gamle gymsalen ble revet i fjor sommer.