Ønsker lisensjakt på ulv i Våler

I DISTRIKTET: Dette bildet av en av Hobøl-ulvene ble tatt i januar i fjor. Nå anbefaler rådmannen i Våler kommune å gå inn for lisensjakt.

I DISTRIKTET: Dette bildet av en av Hobøl-ulvene ble tatt i januar i fjor. Nå anbefaler rådmannen i Våler kommune å gå inn for lisensjakt.

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen i Våler anbefaler at kommunen jobber for at det kan drives lisensjakt i Våler kommune.

DEL

Saken skal behandles i formannskapet torsdag 23. mars. Bakgrunnen er en henvendelse fra Utmarkslag 2 i Våler til kommunen. Utmarkslaget har bedt Våler kommune om å bidra til at det kan tillates lisensjakt på ulv også i Våler.

Rådmannen redegjør i saksutredningen om bestandssituasjonen før og nå:

– Våler kommune har tidligere i flere år hatt revirhevdende ulv og en familiegruppe. Fra vinteren 1997/98 dukket de første meldingene om ulv i Våler opp. I starten var det en tispe som hevdet revir, og det var usikkerhet om det var flere dyr i området. I mars 1999 ble det sporet en hannulv og den våren ble det født et valpekull på fem. Det viste seg derimot at disse valpene var krysning av hund og ulv, altså hybrid. I løpet av høst og vinter i 2002/2003 gikk Mosseflokken i oppløsning.

LES OGSÅ: Statens naturoppsyn advarer mot falske ulvesporere

LES OGSÅ: Sporet to ulver i Hobøl i februar

Ett par

I 2013 begynte det igjen å komme meldinger om ulv i Våler. Rovviltansvarlig i Østfold i Statens naturoppsyn, Jan Huseklepp Wilberg, sier til Moss Avis at det går to ulver i det gamle «Mosse-reviret» som nå omtales som Hobøl-reviret.

– Det var en tispe som kom til området for 2,5 år siden og som nå har dannet et par med en hannulv. De er observert i Spydeberg, Våler, Hobøl og Sarpsborg, sier Huseklepp Wilberg.

I saksfremlegget til rådmannen i Våler står det at «Det er to dyr som hevder revir i Våler nå.» Huseklepp Wilberg presiserer at det ikke gjelder bare Våler.

– De er i det store skogsområdet som omkranses av E18 i nord, Glomma i øst og E6 i sør, sier han.

Videre i saksfremlegget står det at det lokalt er gjort observasjoner hvor det skal være sett flere dyr, fire dyr ved tre anledninger, men at Statens naturoppsyn ikke kan bekrefte flere dyr enn to.

– Det er lite sannsynlig at det er sett fire ulv sammen, fordi tispa ikke har hatt unger og fordi et ulvepar ikke slipper inn andre dyr når de først har dannet et par, sier Huseklepp Wilberg.

LES LESERBREVET: Østfold trenger ikke ulven

– Opp til Miljødirektoratet

Moss Avis har vært i kontakt med viltforvalter i miljøvernavdelingen for Fylkesmannen i Østfold, Åsmund Fjellbakk, som sier at de ikke kommenterer politiske saker med mindre det er en sak de har til behandling.

– Hvis Våler kommune vedtar lisensjakt, hvem er det da som avgjør om de får det?

– Miljødirektoratet avgjør det, og klageinnstansen er departementet, sier Fjellbakk.

Fakta om lisensfelling

* Ulv er en fredet art i Norge.

* Stortinget har vedtatt at lisensfelling skal være forvaltningens hovedverktøy for å regulere rovviltbestandene. Lisensfelling er en skademotivert bestandsregulering som kan tillates for å forebygge fremtidig skade på bufe og tamrein.

* Lisensfelling er, i motsetning til skadefelling, ikke rettet mot et bestemt skadegjørende individ, men skal likevel skje under strengt kontrollerte forhold. Lisensfellingskvotene i Norge fastsettes innenfor avgrensede områder og det er krav om at jegere skal være registrert som lisensjegere og rapportere om gjennomføringen av lisensfellingen.

* Lisensfellingsperioden er fastsatt ulikt i områder utenfor ulvesonen og innenfor ulvesonen. Utenfor ulvesonen foregår lisensfelling 1. oktober til og med 31. mars, mens den innenfor ulvesonen foregår 1. januar til og med 15. februar. Den kortere perioden innenfor ulvesonen er fastsatt med hensyn til valpers levedyktighet på høsten og med hensyn til parringstiden som begynner i sluttet av februar.

* I 2016/2017 fattet de regionale rovviltnemdene vedtak om en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver. 24 av disse innenfor ulvesonen.

* Kvotene ble fordelt slik: 3 i Vest-Norge, 2 i Sør-Norge, 3 i Oppland, 2 i Midt-Norge og 37 i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, hvor 24 av de er innenfor ulvesonen.

Kilde: Miljødirektoratet

Artikkeltags