De siste for­hånds­stem­me­ne for Moss er talt opp – Ny Kurs mistet mandat til Rødt

DEL

De siste stem­me­ne for val­get i Moss kom klok­ken 17 tirs­dag et­ter­mid­dag. De siste stem­me­ne som kom tirs­dag et­ter­mid­dag er 300 for­hånds­stem­mer som er sendt med post.

Det var i for­kant av dis­se stem­me­ne knyt­tet spen­ning til om de siste stem­me­ne ville på­vir­ke for­de­lin­gen av man­da­te­ne, og om det ville få ut­slag på man­da­te­ne til blant and­re Ny Kurs, Rødt el­ler Høy­re.

Ved siste opp­da­te­ring av stem­me­opp­tel­lin­gen kl. 18 har Ny Kurs mis­tet ett man­dat og har nå fem man­da­ter. Men det var ikke Høy­re som kap­ret det­te man­da­tet, men Rødt, som nå er inne med fire man­da­ter.

– Det var jevnt om det siste man­da­tet. Det hang litt i en tynn tråd hos Ny Kurs, og så kom alt­så Rødt og snap­pet det. Det vi­ser jo også at det ikke all­tid er de før­s­te tal­le­ne som kom­mer som blir re­sul­ta­tet, sier le­der i valg­sty­ret, In­ger-Lise Skartlien til Moss Avis.

Dobbel gjennomslagskraft

Rødts Eirik Tveiten er godt fornøyd med at det siste mandatet gikk til dem.

– Det var en veldig hyggelig overraskelse, men også virkelig fortjent, kommenterer han.

– Hva betyr dette mandatet for dere?

– Vi dobler mandatene våre fra to til fire nå, så det betyr større gjennomslagskraft, og at vi kan dekke flere fagfelt og veie tyngre i flere saker, sier Tveiten.

Det er Marita Toverud som står som nummer fire på Rødts liste og rykker inn.

Rødt har i kveld vært i forhandlinger med Ap, SV, MDG, KrF, og Sp for å danne en ny flertallskoalisjon i Moss. Det endte med en intensjonsavtale hvor ordfører og varaordfører er avgjort.

Fortsatt fornøyd

– Det er sånn det er. Det var «close race» og man skal aldri gjøre opp status før det er helt avgjort. Det er klart det ikke er noe gøy for det sjette mandatet som faller ut, men vi er fortsatt veldig fornøyd med tanke på at vi er et nytt parti, sier Arild Svenson fra Ny Kurs om at de mistet det sjette mandatet til Rødt.

– Vi er fortsatt det tredje største partiet i Moss, påpeker han.

Du kan se siste opp­da­ter­te re­sul­tater i gra­fik­ken under.Artikkeltags