Fersk måling i Råde: Sen­ter­par­ti­et er den so­le­kla­re ­vin­ne­ren

Råde Sen­ter­par­ti fos­ser fram med 10,3 pro­sent­po­eng fra for­ri­ge lo­kal­valg på Moss Avis’ nyeste meningsmåling. Etter flere års samarbeid med Høyre kan de nå som byg­das nest stør­ste par­ti vir­ke­lig slå seg på brys­tet. – Teo­re­tisk sett har vi nå and­re mu­lig­he­ter også, sier før­s­te­kan­di­da­ten.