Flere kommuner vurderer å lage lokale forskrifter for vannscootere etter at forbudet ble opphevet tidligere i år. Nå kan det bli mer utfordrende enn først antatt, skriver Tønsberg Blad.

I en ny instruks fra Samferdselsdepartementet nektes nemlig kommunene å særforby vannscootere, skriver Båtliv.

Lokale forskrifter kun for spesifikke fartøyer er ikke lov, og instruksen fra Samferdselsdepartementet legger vekt på allerede i tittelen at dette gjelder spesielt for vannscootere, skriver båtmagasinet.

Det står i sterk kontrast til meldingen fra Klima- og Miljødepartementet i mai da de opplyste: «Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter».

Den nye instruksen er sendt ut til ordførerne. Du kan lese den her.

Både på Nøtterøy og Tjøme er nye, lokale vannscooter-forskrifter allerede sendt ut på høring. Også Tønsberg jobber med en lokal forskrift.

Ikke forbud i Moss

Både mosseordfører Tage Pettersen og Rygges ordfører Inger-Lise Skartlien ønsker en felles forvaltning av den lokale kystlinjen etter at Stortinget sa fritt fram for vannscootere.

Foreløpig er det bare Vestby som har lagt inn egne begrensninger for bruk av vannscootere.

Men selv om forbudet mot å bruke vannscootere er endret, er det er fortsatt forbud mot den slags bruk i Vansjø.