Sier ja til ny Vanem-utbygging, men vil ha ned makshøyden

Teknisk utvalg er positive til Skolt Holdings planer for Nore og Vanem, men vil ha en begrensning på byggehøyden.