Eirinn (73) observerte blågrønnalger i Storefjorden: – Dramatisk at det har spredd seg

Eirinn Danielsen kjenner Vansjø godt. Hun er svært bekymret etter å ha observert blågrønnalger på steder hvor hun aldri før har sett det.