– Gummistøvler og sydvest som gjelder

Fredag begynner griseværet.