Meldt lokalt skogbrannsfare: – tenk deg godt om!

LOKAL SKOGBRANNFARE: Bilde fra skogbrannen på Røysåasen tidligere i år.

LOKAL SKOGBRANNFARE: Bilde fra skogbrannen på Røysåasen tidligere i år. Foto:

Etter en periode med pent vær og lite regnbyger er det nå varlset gult farenivå for skogbrann Østafjells.

DEL

Det er Yr og Meteorologisk institutt som melder om lokalt skogbrannfare på Twitter og egne nettsider mandag morgen.

– Det vil variere innad i Østfold ettersom hvor det har regnet, men det er størst fare i Buskerud, sier Meteorologisk institutt til Moss Avis.

Det vil være lokalt skogbrannfare fram til det kommer nedbør av betydning, så selv om det er meldt litt regn til helgen vil det ikke endre varselet med det første.

Bålforbud

Likevel skal man være forsiktig dersom man finner fram grillen i finværet.

– Det begynner å bli veldig tørt lokale steder, og det er derfor viktig at man tenker seg godt om når man skal tenne grillen, sier vaktleder ved 110-sentralen Øst, Leif Høyland.

Det er viktig å overholde det generelle bålforbudet, som sier at "det er forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september." Dette inkluderer også strandsonen.

– Det er kun på godkjente bålplasser at man kan tenne opp bål, og selv da skal man være forsiktig og ta forholdsregler, forklarer Høyland.

Dersom man bryter bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Hevet beredskapen

Selv om nivået ikke er på langt nær så farlig som i fjor sommer, så har Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) satt opp beredskapen.

– Vi er på alerten, og flyr nå over området for å holde oversikt over mossedistriktet, påpeker Høyland.

Bålforbud og aktsomhetsplikt

Enkel forklaring om det generelle bålforbudet og aktsomhetsplikten

  • Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 tilsier at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Dette er den alminnelig aktsomhetsplikten som gjelder alle personer, når som helst og hvor som helst.

  • Forskrift om brannforebygging § 3, første ledd tilsier; enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann, og å stoppe aktiviteter som medfører risiko, eller ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen.

  • Vi har et generelt forbud mellom 15. april – 15. september om å gjøre opp ild i eller nærheten av skog og annen utmark jf. forebyggendeforskrift §3, tredje ledd.

  • Hva er skog og utmark? Med skog og utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er; gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt og lignende områder.

  • Man kan søke om å få gjøre opp ild i skog og utmark fra kommunen (brannvesenet) i tidsperioden «generelt forbud», og tillatelse blir da gitt i form av et enkeltvedtak.
  • Unntak:
  • Videre sier §3, tredje ledd; det er likvel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Det er viktig å huske på at aktsomhetsplikten nevnt ovenfor gjelder her. Unntaket for å gjøre opp ild  gjelder der det er helt klare tilfeller jf. ordet «åpenbart» at det ikke kan medføre til brann. F.eks; når det har vært mye nedbør over lengre tid og det er vått i bakken.
  • Konklusjon: Slik været har vært den siste perioden med sol, varme og vind er faren for skogbrann meget stor. Så tørt det er nå skal det svært lite til for å starte en brann, og det er helt åpenbart at oppgjort ild kan føre til brann. MIB er helt tydelig på at det vil være uaktsomt å gjøre opp ild nå, og et brudd på aktsomhetsplikten enhver person har til enhver tid. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man bli straffet med bot eller fengsel.

Artikkeltags