– Speiderforbundet oppfordrer til større kretser, og at vi fusjonerer fylkesvis. Vi har lenge forsøkt å utvide speiderkretsen mot Østre Østfold og Fredrikstad krets, men ikke lykkes. Men hvorfor tenke fylkesvis når vi kan tenke praktisk? Det er mye lettere å holde kontakten nordover mot Ski, enn på tvers til Rakkestad med tanke på kommunikasjon, sier Børnes og legger til at Varna krets kommer til det som betegnes som Norges mest aktive og beste krets. Kretskontoret ligger på Ski med fast ansatt medarbeider og Børnes er valgt inn i kretsstyret.
Fusjonen ble avgjort i begynnelsen av november.

Sårt

– For mange var det sårt med denne fusjonen, men i realiteten er det bare navnet Varna som blir borte. Vi får masse tilbake, blant annet fyller speiderbevegelsen 100 år i 2007 og da skal vi på leir til England. Det hadde vi ikke klart uten denne fusjonen.
Børnes lover at speidingen lokalt fortsetter som før, med den sedvanlige pinseleiren og det hele, men at kretsen totalt sett blir bedre.
– Varna teller 300 medlemmer, Follo 1200. Vi blir flere om å dra lasset, og særlig for de eldre speiderne og lederne tror jeg dette blir fint.
Varna krets består av: 1. Son sjøspeidere, 1. Råde speidergruppe, 2. Rygge speidergruppe, Ekholt speidergruppe, 1. Våler speidergruppe, 1. Jeløy speidergruppe, 8. Moss speidergruppe, 5. speidergruppe, Moss og Rygge Old Guides speidergruppe og Moss FSK speidergruppe.