Frykter for mangfoldet i Vansjø

Av

Det planlegges gang- og sykkelbro over Vansjø. Har noen sett på konsekvensene?