Vil ha gang- og sykkelvei over viadukten i Hølen

Artikkelen er over 2 år gammel

Bane NOR er villig til å svi av 10 millioner på å klargjøre Hølenviadukten som gang- og sykkelvei. Det har fått rådmannen i Vestby til å jobbe videre med en avklaring av vedlikeholdsutgiftene