Får likevel bygge 35 boliger her

Artikkelen er over 1 år gammel

I en årrekke har det ligget planer om bygging av 35 boliger på Alicenborg i Son. Rådmannen foreslo nemlig at eiendommen skulle omreguleres til LNF-område. Det ønsker ikke politikerne.