Statistikk 2016 over klagesaker etter plan- og bygningsloven viser at over 18 prosent av klagene fikk medhold av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I klagene fra Vestby fikk 23,08 prosent medhold.

Les også leserinnlegget: Merkelig reaksjon på vår klage

Juridisk avdeling mottok 762 klagesaker i 2016, 684 byggesaker og 78 plansaker.

751 saker ble avgjort, 673 byggesaker ble avgjort og 78 klager på reguleringsplaner. Av 673 byggesaker ble 609 saker realitetsbehandlet (491 stadfestet, 88 opphevet og 30 omgjort) og 64 saker ble avsluttet uten realitetsbehandling (avvist/trukket/sendt settefylkesmann).

Av 78 plansaker ble 68 saker stadfestet, fem saker opphevet, fem saker avvist/trukket/sendt settefylkesmann.