Gå til sidens hovedinnhold

Folketallet stiger rekordartet i Vestby

Artikkelen er over 4 år gammel

En befolkningsprognose viser at folketallet i Akershus vil stige med nesten 30 prosent fram til 2031. Vestby vil øke med hele 43,3 prosent.

Akershus fylkeskommune laget høsten 2016 nye befolkningsprognoser for perioden 2016 til 2031. Denne viser en vekst på 29,3 prosent, noe som betyr 175.000 flere innbyggere enn 1. januar 2016, melder Akershus fylkeskommune.

Prognosen forutsetter fortsatt høy tilflytting til fylket, da det er forventet høyt nivå på boligbyggingen i fylket.

Høyest i Ås

Den høyeste prosentvise veksten fram mot 2031 finner vi i kommunene Ås (52,0 prosent), Gjerdrum (44,3 prosent), Lørenskog (43,5 prosent), Vestby (43,3 prosent), Sørum (42,5 prosent) og Ullensaker (40,2 prosent). Lavest vekst finner vi på Nesodden (15,1 prosent), Frogn (16,1 prosent) og Enebakk (19,8 prosent).

For de fleste kommuner er det forventet boligbygging som styrer utviklingen.

Det er ulik vekst i fylkets delregioner. Prognosen viser en vekst på 24,3 prosent i Asker og Bærum, 26,4 prosent i Follo, 33,5 prosent på Nedre Romerike og 35,1 prosent på Øvre Romerike.

Prognosene tilsier at Nedre Romerike vil bli delregionen med høyest folketall i fylket rundt år 2022.

Slår SSB med 57.000

Det understrekes at befolkningsprognoser er usikre av natur og må sees i sammenheng med de forutsetninger som er valgt. I nevnte prognoser har man forutsatt et rekordhøyt nivå på framtidig boligbygging og at dette vil gi høy innflytting til fylket.

SSBs framskrivinger lages etter andre metoder og er ikke egnet til å fange opp effekter av nye trender.

Dette er hovedårsaken til at Akershus fylkeskommunes prognose gir om lag 57.000 flere personer per 1. januar 2031 enn SSBs hovedalternativ, og 14.000 flere innbyggere enn SSBs høyalternativ.

Kommentarer til denne saken