Syv kandidater var foreslått til årets pris. Tre konkurrerte til det siste. Skoleanleggene på Sole stakk av med seieren.

Mer om prisen og kandidatene her:

- Konkurransen var hard. Når vi likevel falt på skoleanlegget så er det fordi dette har blitt et godt område for læring og kultur, sa byggekomiteleder Trond Finstad.

Forskjellige arkitekter har stått bak barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen og idrettsanlegget Arena.

- Anlegget kan stå som et forbilde. Vi ønsker å hedre et viktig område og miljø i kommunen hvor innbyggerne våre kan møtes til aktivitet fra de er 1 til 100 år. Et område som er blitt helhetlig med skoler, barnehage, idrettsanlegg og annen bebyggelse. Hvor det er godt miljø for læring og fysisk fostring, men hvor det også pågår kulturelle aktiviteter. Det er mange bygninger i området, og selv om de er tegnet av ulike arkitekter så «snakker de sammen» på en veldig god måte. Alle byggene ligger i et flott kulturlandskap typisk for Vestby kommune, og er tilpasset landskapet på en meget god måte. De forskjellige byggene som er i bruk nær sagt dag og natt, er moderne og det er satt stor fokus på å være miljøvennlige. Fasadene er bygd gunstig i forhold til C02, og det er stort fokus på lavenergi, sa Finstad om prisvinneren.

Hederspris

I år ble det også delt ut en hederspris og den gikk til Elin og Bengt Knoll for huset i Furustubben i Son:

- Byggeskikkjuryen vil gi Furustubben 18 i Son hederlig omtale og diplom. Dette kan gjøres til kandidater som ikke når helt opp, men som kunne ha vært en verdig vinner. Furustubben 18 er eid av Bengt og Elin Knoll, og sto ferdig i 2006. Bygget er tegnet av arkitekt Jan Lindblom fra Son. Huset gis hederlig omtale særlig for sin følsomme plassering i terrenget og fine materialbruk. Med sin nøkterne form er huset tilpasset miljøet samtidig som det har mye karakter og er arkitektonisk interessant. Juryen trakk frem hvordan det store glassfeltet midt i huset løfter husets egenart samtidig som naboene får beholde utsikt og lys fra vest.

Byggeskikkjuryen består av leder i plan- og miljøutvalget Trond Finstad (Ap), politisk representant Siri Hov Eggen (Ap), representant fra Vestby kunstforening Ellen Marie Skaflestad, representant fra Vestby historielag Christian Killengreen og bygningssjef i Vestby kommune Jack Hatlen.