Dette er kandidatene til årets byggeskikkpris i Vestby:

1. Vestmarkveien 16 i Son og eierne Kenneth og Anita Synnøve Wie Eriksen.

2. Elveveien 6 i Son og eierne Brødrene Thomassen Prosjekt AS.

3. ASKO på Deli næringspark i Vestby og eierne Norgesgruppen ASA.

Og for å ta den siste først; dette skriver byggeskikkomiteen om hvorfor Asko kan gjøre seg fortjent til pris:

ASKO har som mål å ha en klimanøytral drift innen 2020. For å få til dette har bedriften tatt mange grep, blant annet har de satset på solkraft. Et pilotprosjekt i 2014 har resultert i at det på flere av takene på Norges største lagerbygg, ASKO Vestby på Deli, er oppført ca. 12.000 kvadratmeter med solcellepaneler. I løpet av 2017 er målet å ha et ferdig utbygd anlegg med cirka 30.000 kvadratmeter solcellepaneler. Dette skal gi en total effekt i anlegget på ca. 4,3 MW og en energiproduksjon pr. år på ca. 3,5 GWh, noe som tilsvarer ca. 15 prosent av forbruket.

Nylig gikk Askos store kjølelager opp i røyk, men det var ikke solcellepanelet på taket som var syndebukken. Nå kan det bli pris, nettopp for den miljøsatsingen konsernet har lagt opp til.

Miljøvennlig

Om boligen i Vestmarkveien skriver komiteen at huset og garasjen er plassert harmonisk på en bratt tomt og at bygningene flyter godt inn i omgivelsene. Materialene som er brukt er en kombinasjon av kebony og cembritplater som er vedlikeholdsfritt og miljøvennlig. Det er vist en kreativ løsning for å oppfylle kravet om saltak, og mønet er tilbaketrukket. Valg av lav møne demper husets høyde, og gir bedre utsyn for naboene bak. Eierne har forberedt energisystemet for solcelleteknologi slik at dette kan komme på plass i framtida.

Beholdt sjelen

Avslutningsvis er det altså en låve i Son som kan stikke av med prisen. Låven på Ørajordet er et velkjent bygg i Son og det er Brødrene Thomassen som har restaurert bygningen fra slutten av 1800-tallet.. Det var aldri noe alternativ å rive låven, den var i for god stand til det. Utfordringene med å tilbakeføre låven har vært å få bygget til å fungere som hovedbase for firmaet, med alt hva det innebærer, og samtidig forsøke å ta vare på det gamle – det som gir låven «sjel», heter det om kandidaten.

Avgjørelsen om hvem som vinner Vestbys byggeskikkpris, faller på siste kommunestyremøte i juni.