- En hederspris for bygninger. Den bidrar til å heve og utvikle den allmenne forståelse og holdning til god byggeskikk, sier Bente Lise Stubberud i Vestby kommune og forteller i en pressemelding at kommunen har satt ny frist for å komme med forslag. Den nye fristen er altså 17. mars.

Byggeskikkprisen kan gis til alle typer byggverk og anlegg. Alle kan komme med forslag og det er fint om det følger med en kort begrunnelse, påpeker Stubberud.

I fjor delte fire bygg på prisen. Da var det oppvekstsenteret bestående av Vestby Arena, Solerunden barnehage, Vestby barneskole og Vestby ungdomsskole som fikk prisen, som et vellykket eksempel på hvordan flere bygg med ulike funksjoner kan forenes på en helhetlig og funksjonell måte. Juryen lot seg imponere av hensynet til omgivelsene, plasseringen av byggene i terrenget og tilpassingen til kulturlandskapet.

Årets jury

Disse skal plukke ut det beste bidraget:

Trond Finstad, leder av Plan- og miljøutvalget (Ap)

Siri Hov Eggen, politisk representant (Ap)

Christian Killengreen, Vestby historielag

Ellen Mare Rode Skaflestad, Vestby kunstforening

Jack Hatlen, bygningssjef i Vestby kommune.

Juryen har allerede fått noen bidrag, men håper å få inn flere.