Stoler på at rådmannen er på riktig demens-spor

TILLIT: Det politiske flertallet i Vestby har tillit til at rådmannen har kontroll på kommunens arbeid med demens.

TILLIT: Det politiske flertallet i Vestby har tillit til at rådmannen har kontroll på kommunens arbeid med demens. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Hjemmetjeneste og sykehjem kan bli bedre på eldreomsorg, blant annet i kontakten med pårørende, slår en rapport fast.

Det er revisjonsfirmaet KPMG som har utført undersøkelsen for Vestby kommune og rapporten ble behandlet i siste kommunestyremøte.

Og mens kontrollutvalget på bakgrunn av rapporten innstilte på at hjemmetjeneste og sykehjem blant annet gjennomgår internkontrollsystemer og rutiner for melding og oppfølging av avvik, og at sykehjemmet sikrer rutiner for systematisk innhenting og bruk av pårørendes erfaring, valgte posisjonen Ap, Sv, Sp, V og BYGDL å ta rapporten til orientering. Med 24 mot 10 stemmer ble det flertall for at rådmannens pågående arbeid med internkontroll og velferdsteknologi ivaretar anbefalingene fra revisor.

Flertallet hadde også tillit til at rådmannen har kontroll på arbeidet med tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse.

Intervjuer

Revisjonen har intervjuet ledere og medarbeidere i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet, samt sykehjemslegen i forbindelse med rapporten.

Det er også gjennomført telefonsamtaler med ni pårørende til pasienter på Vestby sykehjem.

Artikkeltags