- Ja vi er kjempeglade, sier hun og legger til at det var verdt den dagen det tok i telefonen med å overbevise politikerne i skole, oppvekst og kulturutvalget.

- Jeg ble veldig lettet da Harald Borgerud i Ap fremmet forslaget, sier velforeningslederen, som også har barn ved skolen.

Se hvem som blir rektor:

Kjenn ønsket ikke å flytte til Vestby skole slik kommunen ønsket. I et intervju med Moss Avis tidligere i februar var hun krass i sin kritikk av planene om flytting av kretsgrenser, og mente det var urimelig at ungene skulle betale prisen for at politikerne ikke klarer å planlegge bedre enn at Hølen skole nærmest er full før den er ferdig bygget.

Deler ved Svingen

Forslaget til Borgerud går på at Kjenn grunnkrets deles slik at gamle Kjenn går til Hølen, mens det nye boligfeltet på Svingen går til Vestby skole med virkning fra august 2015. Elever som kommer inn i ny krets og som i dag går på Grevlingen eller barnetrinnet, kan selv velge hvor videre skoleløp skal være.

Protesterte mot flytting:

Forslaget til Borgerud ble enstemmig vedtatt og Jensen forteller at de var flere som møtte opp i møtet, og at de der fikk beskjed om at saken dermed er avgjort.

- Vi klappet og gikk, sier en blid velforeningsleder på Kjenn.

Skolene sprekker

Årsaken til at administrasjonen i Vestby kommune ønsker å skyve flere elever nordover, er at tallet på elever ved Hølen skole ser ut til å bli høyere framover enn prognosene tilsa. Også Grevlingen er sprengt, så planen var å vende flere elever mot et skoleløp i nord.

Slik ble det ikke.

Aps gruppeleder Tom A. Luvdigsen sier at forslaget fra Ap sist torsdag henger nøye sammen med den skolepolitikken partiet har drevet lenge, og at det er naturlig at Kjenn får fortsette der de har gått og har tilknytning. Når det gjelder fulle skole, sier han dette:

- Vi foreslo allerede i budsjettmøtet i desember å nedsette en gruppe som kan begynne å jobbe med en utvidelse av Grevlingen ungdomsskole, men ble nedstemt med Høyre i spissen. Vi foreslo også en treparallell på nye Brevik skole, men ble nedstemt her også. Det vi kan gjøre, og har gjort, er å nedfelle dette i programmet vårt foran kommunevalget.

Ludvigsen mener det var helt naturlig at Kjenn fikk fortsette i Hølen, men at man må ta inn over seg at skoler i sydområdet er i ferd med å sprekke, og planlegge deretter.